Seksualiteit en Pastoraat

Direct naar

Vragen over (homo)seksualiteit of te maken met (gevolgen van) seksverslaving?
Neem dan contact op met: 

Seksualiteit en Pastoraat

Werkgroep Seksualiteit en Pastoraat (SenP) valt onder Orgaan Pastoraat en Gemeenteopbouw.

 
De afgelopen periode is de werkgroep bezig geweest met:
 • het organiseren van toerustingsavonden voor de gemeente c.q. pastoraal werkers en jeugdwerkers over pornoverslaving, homoseksualiteit, seksueel misbruik in de kerk/huiselijk geweld en machtsmisbruik.
 • het opstellen van het Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en Handreiking Huiselijk geweld. Dit wordt in mei/juni 2016 bekend gemaakt aan de gemeente en in najaar 2016 geïmplementeerd in diverse geledingen in de gemeente.
 • het opstellen van Algemene Omgangsregels en Hulpverleningsadressenlijst bij seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en huiselijk geweld, voor de gehele gemeente. Ook deze worden in mei/juni 2016 bekend gemaakt.

Activeiten

Tot de andere activiteiten behoren:
 • het regelmatig plaatsen van de Column ‘Tussendoortje’ in de kerkbode over allerhande wetenswaardige onderwerpen.
 • het regelmatig plaatsen van berichten in de kerkbode met
  • hulpnummers in geval men vragen heeft over (homo)seksualiteit of worstelt met (gevolgen) van seksverslaving
  • hulpnummers bij (vermoeden van) seksueel misbruik in de kerk of huiselijk geweld
  • een verwijzing naar de site van Pastoraat en Gemeenteopbouw met informatie over Protocol, Algemene Omgangsregels en Hulpverleningsadressenlijst
 • het hebben van overleg met de voorzitter van Orgaan Gemeenteopbouw en Pastoraat, die zorg draagt voor het in gang zetten van beleid op bovengenoemde onderwerpen
 • het hebben van overleg met de werkgroepen die vallen onder Orgaan Gemeenteopbouw en Pastoraat en overleg met Jeugdbeleidsraad over de leerlijn ‘seksualiteit’.
 • het onderhouden van contacten met  diverse hulpverlenende instanties in Barneveld. 

Werkgroep

Wil(t) u/jij contact opnemen met de werkgroep Seksualiteit en Pastoraat? Mail naar: